Anasayfa Galeri Odalar
English 
Gaziantep
Hakkında
İrtibat Linkler
Hemen rezervasyon yap Powered by Booking.com

Fodor's Choice | Fodor's Travel Guides
Turkey Travel Planner
Alastair Sawday's Special Places to Stay
Bistur Turizm & Seyahat Acentası
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
ARSAN SEYAHAT MERKEZİ
ARTUKLU KERVANSARAYI / MARDIN
Historical Inns - Gaziantep City | Turkey
Nevşehir Otel Rehberi | Nevşehir Otelleri | Nevşehir | Kapadokya |tatilium
RAMCO Doğal Bitkisel Meyan Çayları
Duyurular
Sayfa 1/4
Sokağımız restore edildi.
Şekeroğlu mahallesi
sokak iyileştirme projesi
kapsamında otelimizin bulunduğu tarihi
Köroğlu Sokak yenilendi.
<...
Gaziantep mağaralarını keşfediyor
Gaziantep'in yer üstündeki kültürel değerleri kadar büyük bir öneme sahip yer altı kültür zenginlikleri de gün yüzüne çıkartı...
Gümrük han restore ediliyor
Saklı konak bakır müzesi açıldı.
...
Şehir merkezinden kaleyi göreceğiz.
Şekeroğlu mahallesi sokak iyileştirme projesi
Otelimizin bulunduğu köroğlu sokak, şekeroğlu mahallesi sokak iyileştirme projesi kapsamında restore ediliyor. Çatılarımız, k...
Dünyanın en popüler rehber kitaplarından fodor's, anadolu evleri'ni dünyanın seçme otelleri arasın aldı.
...
Gaziantep’den ödüllü turizm projeleri
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, turizm ve kültürel projeleri ile ilgili duyurusunu aynen yayınlıyoruz; Tari...
1 2 3 4 >

01 Ekim 2008

Gaziantep’den ödüllü turizm projeleri

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesinin, turizm ve kültürel
projeleri ile ilgili duyurusunu
aynen yayınlıyoruz;

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
Sanayisi ve ticaretiyle Türkiyenin önde gelen illerinden biri olan Gaziantep aynı zamanda 7500 yıllık tarihi ile tam bir Tarih ve Kültür kenti olup, Anadolu kentleri içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Gaziantep'in bulunduğu coğrafi konumudur. Mezopotamya ile Akdeniz’i birbirine bağlayan stratejik bir noktada yer almaktadır. Güneyden; kuzeye, doğuya ve batıya ulaşmak isteyen kavimlerin, tarih öncesi çağlardan beri yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. İpek Yolunun da buradan geçmesi Gaziantep’in önemini artırmış ve canlılığın sürekli olmasını sağlamıştır. Bu nedenle Gaziantep, Kalkolitik dönemden itibaren hep yaşanılan bir kent olmuştur. Her zaman kavimlerin elde etmek istediği kent, Dünya Arkeolojisi ve Tarihine ışık tutacak bilgi ve taşınmaz kültür varlıkları bakımından bir hayli zengindir. Böylece geçmişten günümüze birçok medeniyetin kültürel eserlerini bir arada barındırmış ve kültür mozaiğini oluşturmuştur. Bu kültürel zenginlik, bizlere düşen görevin ne kadar büyük ve önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Kültürel Mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla birçok proje hazırladık, bu projelerin bir kısmı tamamlanmış bir kısmı ise halen devam etmektedir.

Yaşanılabilir Tarihi Doku İçinde “Kültür Yolu”
Tarihsel süreç içerisinde, Kale ve çevresi sürekli olarak sosyal, kültür, ilim ve ticari hayatın merkeziydi. Bu nedenle hazırladığımız projelerin de odak noktası Kale ve Çevresi olmuştur. Her dönem canlılığını koruyan bu merkez zaman içerisinde gelişmiş ve kendisine bağladığı diğer küçük merkezlerle bir yol haline gelmiştir. Hanları, hamamları, camileri ve çarşılarıyla KÜLTÜR YOLU... Kültür yolu eski Antep'in yöresel el sanatı olan; bakırcılık, sedef kakmacılığı, kutnuculuk, yemenicilik, gümüş işlemeciliği, kuyumculuk, kilimcilik, çömlekçilik, aba dokumacılığı, zurnacılık, semercilik ve daha birçok sanat ve zanaatlerin yaşadığı, yaşamaya çalıştırıldığı bir yoldur. Kale çevresinden başlayan Kültür Yolu Projesi, Keçehane Caddesi, Uzun Çarşı, Hamdi Kutlar Caddesi, Boyacı Camini de içine alarak Gümrük Caddesi, Alaüddevle Sokak, Meyvacı Çarşısı ve Eski Saray Caddesinden Bakırcılar Çarsısına, Buğday Arasasına, Almacı Pazarına, Şire Han ve Yemiş Han'a kadar uzanmaktadır. Proje ile Gaski-Tedaş tüm alt yapı elemanlarının (telefon, elektrik, su, atık su, vb) yer altına alınması, yol ve kaldırımların kesme bazalt taş ile döşenmesi, doğramalarının değiştirilmesi, ahşap vitrin, ahşap ve metal kepenk sistemi, saçak, aydınlatma, özürlü izi, bilgilendirme panoları ve yerli yabancı turistlerin dinlenebilecekleri kanepelerin yerleştirilmesi, motorlu araçlar için yapılacak park yerleri ve cepleri, peyzaj düzenlemeleri ile Mega bir proje olan Kültür Yolu aksı, hak ettiği görünüme kavuşacak ve sahip olduğumuz kültür varlıklarımıza sahip çıkarak nesilden nesile aktarmış ve korumuş olacağız. Bu aks üzerinde 18 han, 10 cami, 4 hamam, mevlevihane ve daha birçok taşınmaz kültür varlığı ile toplam 41 eser bulunmakta olup birçok da sivil mimari örneği mevcuttur. Böylece toplam 5,5 km'lik bir alanda cephe düzenlemesi ve 3,5 km'lik yol, kaldırım, alt yapı ve peyzaj dizenlemesi yapılmış olacaktır. Proje, çok büyük bir alanı kapladığından ve kapsamlı olduğundan birçok ayaktan oluşmaktadır.


Naib Hamamı- Tarihi Kır Kahvesi- Geleneksel Binanın Butik Otel Renovasyonu
Avrupa Birliğinin hazırladığı GAP Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması hibe programına üç proje ile başvurulmuş ve üç proje de Kale çevresinden seçilmiştir. 1.105.000 Euro hibe almaya hak kazanan projeler; Naib Hamamı, Tarihi Kır Kahvesi, Kale duvarına bitişik Geleneksel Binanın Butik Otel Renovasyonu'dur. Asli fonksiyonlarını yerine getirecek olan üç tarihi yapının restorasyonu tamamlanarak işletmecilerine teslim edilmiştir. Böylece yeni istihdam alanları da oluşturularak hizmet verilen alandaki beklentiler maksimum düzeyde gerçekleştirilecektir. AB desteği ile gerçekleştirilen üç proje ile Gaziantep'in simgesi haline gelmiş olan yapıların sanat eserlerine dönüştürülmesi gerçekleştirilmiş ve yeni nesillere hem sosyal hem de kültürel değerler emanet edilerek hayat kazandırılmıştır.

  


    


Kale Çevre Düzenlemesi
Kale ve çevresinin yeniden düzenlerek turizme kazandırılması amacıyla Kale Çevre Düzenleme Projesini hazırladık. Halen devam eden Kale Çevresi Düzenleme projesi kapsamda kale çevresinde peyzaj düzenlemeleri, kanepeler, aydınlatma, yürüyüş yolları, kafeterya, danışma bürosu, otopark ile sosyal donatı alanı oluşturularak, kalenin de görünümü değişecek kale çevresiyle birlikte korunan kentin en önemli yapısı haline gelecektir.
    


Gaziantep Kalesi Kahramanlık Panoraması
Gaziantep Kalesi içerisinde yer alan galeri, İstiklal Savaşında kahramanca verilen mücadelenin anlatılacağı Kahramanlık Panoraması olarak düzenlenecektir.Tarihin destanlaşan olayları arasında önemli yeri olan Antep Savunmasında Antep Halkı; kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Bu mücadelenin ve kahramanlığın kronolojik olarak; resimler, röliefler, heykeller, maketler vb ile anlatılacaktır. Böylece mücadele günleri gelecek kuşaklara anlatılarak hafızalarda canlı kalması sağlanacaktır.

14 Şehit Anıtı
Anıt, Antep savunmasında çetelere erzak götürürken Dokurcum Değirmeninde şehit edilen 14 gencin anısına yapılmıştır. Kale çevresinde bulunan eski balık pazarının bulunduğu alan yıkılmış ve buraya “14 Şehit Anıtı” yapılmıştır. Böylece kale ve çevresine bir meydan kazandırılmış ve tarihi doku ön plana çıkarılmıştır.

Hışva Han Restorasyonu
Klasik Osmanlı hanlarından olan Hışva Han Gaziantep'in en büyük hanı olma özelliğini göstermektedir. Han'ın büyük bölümü kamulaştırılmış ve araştırma kazısı tamamlanmış olup rölevesinin çizimine başlanmıştır.

Göğüş Konağı
Hışva Hanın hemen arkasında yer alan Göğüş Konağının restorasyonu tamamlanmış olup “Gaziantep Mutfağı Müzesi” olarak düzenlenmesine başlanmıştır. Gaziantep’in geleneksel mutfak kültürünün tanıtılacağı bir mekan olarak düzenlenmesi; bakır mutfak malzemeleri, mutfak yaşantısına ait öğeler, yöreye özgü kullanım şekilleri ve adları ile sergilenecektir.


Bakırcılar Çarşısı
Bakırcılar Çarşısı Cephe Düzenleme Projesi, toplam 8 sokak ve 280 dükkanı kapsamaktadır. Çarşının tüm alt yapısı ve geleneksel dükkan tipolojisi örnek alınarak yapılan cephe düzenlemeleri ile Bakırcılar Çarşısı geçmişi yaşatan ve yaşanılan bir yer olmuştur.
   

Buğday Arasası - Almacı Pazarı
Buğday Arasası Çevre Düzenleme Projesi ile hem Bakırcılar Çarşısı girişine bir meydan hem de Almacı Pazarı'na bir geçiş istikameti sağlanmıştır. Almacı Pazarı üst örtü ve aydınlatma elemanları yenilenmiş dolayısıyla Şire Han ve Yemiş Han'a doğru uzanan Kültür Yolu üzerindeki önemli geçiş noktaları tamamlanmıştır.

Bayaz Han Kent Müzesi
Kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığımız bir diğer projemiz ise Bayaz Han Restorasyonu işidir. Gaziantep Kalesine uzak bir noktada yer alan Bayaz Han, “Kent Kültür Merkezi” olarak restore edilmekte olup çalışmalar Mayıs 2008'de tamamlanacaktır. Bu kapsamda Merkezde; Gaziantep Kent Müzesi, protokol kabul salonu, kardeş şehirler teşhir salonu, uzun ve kısa dönem sergileme mekanı, Gaziantep ile ilgili araştırmaların yapılacağı araştırma laboratuarı, Antep yemeklerini sunan restaurant, cafe, pastane, yerel el sanatlarının sergilendiği ve satışının yapıldığı satış mağazası birimlerinin kurulması planlanmaktadır. Böylece halkın sürekli olarak ziyeret edebileceği, genel kulanıma açık aktif bir merkez haline gelecektir.
    

Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Restorasyonu
Ermeni Kız Koleji olarak inşaa edilmiş olan Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunun Restorasyonu işinin Aralık 2007 sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Okul, halk eğitim merkezi olarak hizmet verecektir.

Müze Kompleksi
Gaziantep Müze Kompleksi yapımı için eski tekel fabrikasının 40 dönümlük arazisi satın alınmıştır. Dünyanın en büyük müze kompleksi yapılarak, dünya gündeminde önemli bir yer tutan Zeugma Mozaiklerinin teşhiri sağlanmış olacaktır. Şu an itibariyle sadece 550m²'si sergilenen mozaiklerin yeni müze kompleksi ile tamamı (1500m²) sergilenebilecektir. Müze kompleksi içinde yer alan seyir terası ile müze, kent ve Kale tüm ihtişamıyla seyredilebilecek. Ayrıca müze ile kale arasında teleferik ile bağlantı sağlanacak böylece ziyaretçiler tarihi dokunun içinden geçerek kuş bakışı ile şehri seyredebilecekler.

Kilisenin Restorasyonu
Yeni açtığımız yol çalışmaları esnasında açığa çıkan Kilise, hoşgörünün sembolü olarak kültürel amaçlı kullanılmak üzere restore edilecektir.

Çalışmalarımız Devam Ediyor
Gazi şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Gaziantep'in simgesi haline gelen yapıların sanat eserlerine dönüştürülmesi hedeflenmiş ve yeni nesillere hem sosyal hem de kültürel değerler emanet edilerek, hayat kazandırılmış olacaktır. Çalışmalarımız diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da örnek olmuş ve Gaziantep'te kültürel mirasa sahip çıkma, yaşatma dönemi başlamıştır. Gaziantep'te restorasyon çalışmaları belediyemizin öncülüğünde ivme kazanmıştır. Projelerimiz şehrin vizyonuna, sosyal hayatına ve ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Tüm bu çalışmalarımızla Gaziantep'e gelen ziyareçi sayısının 2 milyonu bulması hedeflenmektedir.

Planetaryum
Gaziantep için önemli bir kazanım olduğunu düşündüğümüz bir diğer projemiz ise gök cisimlerinin incelenebileceği Planetaryum. 5 bin metrekarelik alanda kurulması planlanan Planetaryum kubbe şeklinde bir yapıdan oluşan uzay evidir. Planetaryumda çeşitli gök cisimleri ve onların uzay boşluğundaki hareketleri, üç boyutlu görsel şovlar ve anlatı seansları izlenebilecek.

Kentsel Dönüşüm
Şehrin belirli bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri hazırlanmaktadır. Çıksorut bölgesinde kentsel dönüşüm projemiz iki etap şeklinde devam etmektedir. Bu bölgedeki kentsel dönüşüm projesinin çıkış noktası hayvan ahırları ile yerleşim yerlerinin iç içe geçmiş olması ve yaşam koşulların sağlıksız olmasıdır. I. Etap yaklaşık 240.000m2 olup kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup TOKİ tarafından ihalesi yapılarak konut yapımına başlanacaktır. II. Etap yaklaşık 137.000m2 olup bu bölgede ise çalışmalar halen devam etmektedir. Böylece kentsel dönüşüm projeleri ile şehrin görünümü değişerek planlanmış bir kent halini alacak ve konut sorunu da çözülmüş olacaktır.
Şehir Girişlerinin Düzenlenmesi, Kavşak ve Yol Çalışması
Hızla büyüyen Gaziantep için trafik önemli bir sorun haline gelmişti. Kent girişlerini güzelleştirmek amacıyla Havaalanı, Adana, Şanlıurfa yolunda refüj düzenlemeleri yapılmış olup şehrin girişleri Gazi şehrimize yakışır bir duruma getirilmiştir. Şehrin görünümüne renk katmak amacıyla mevsimlik çiçek ekimine de devam ediliyor. Soğuk hava şartlarına dayanıklı çiçeklerle süsleyen belediye ekipleri kış çiçeklerinin ekimine başladı. Şehir genelinde yürütülen çlışmalarla refüjler, kavşaklar, parklar ve rekreasyon alanları toplam 350 bin çiçekle donatılacaktır. Trafiği rahatlatmak amacıyla Maarif Köprülü Kavşağı, Doğumevi Kavşağı, Çimento Kavşağı, Tugay Kavşağı ve Küsget Kavşakları çok kısa sürelerde yapılarak şehrin trafiğini önemli ölçüde rahatlatmıştır.

Masal Parkı
70 dönümlük arazi üzerine masal ve gezinti parkı yapılarak Gaziantep'e yeni bir yeşil alan kazandırılacaktır.

Sosyal Belediyecilik
Belediyeciliği sadece yol, altyapı, imar hizmetleri olmaktan çıkarıp, sosyal belediyecilik anlayışıyla Gençlik ve Kültür Merkezimizde; yılda 10.000 kursiyere kurs verilerek meslek sahibi yapılmıştır. 32 farklı kursla (Aşçılık Okulu, Taşçılık Okulu, İngilizce, Desinatölük, Kuaförlük, Nakış, Dikiş vb) hizmet veren merkezlerimizde ÖSS hazırlık kursu da verilmekte olup, kursa 2058 öğrenci devam etmiş bunlardan % 84,14'ü sınavı kazanmıştır. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize aynı zamanda burs imkanı da sağlayan belediyemiz bu yıl itibariyle 3000'nin üzerinde öğrenciye burs vermektedir.

Sağlık
Belediyemize bağlı Göllüce İnayet Topçuoğlu Tıp Merkezi ve farklı bölgelerdeki üç Sağlık ocağı ile vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir. Tıp Merkezimizde diş, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum ve noroloji olmak üzere 5 uzman dalda sağlık hizmeti veriliyor. Sağlık merkezlerimizde yıl içerisinde 100.000 kişiye sağlık hizmeti verilmektedir.

Hüsnü Özyeğin Rehabilitasyon Merkezi
Madde bağımlısı çocukların tedavisi ve yeniden hayata kazanımları için Rehabilitasyon merkezimiz 2008 yılı içerisinde hizmete girecek olup Türkiye'de bu kapsamda yapılan en büyük projedir. Amacımız madde bağımlısı sokak çocuklarına sahip çıkarak yeniden yaşama kazandırılmalarıdır.

Yol Düzenlemeleri
    


Zincirli Bedesten
Anasayfa :: Galeri :: Odalar :: Antep Hakkında :: Duyurular :: İrtibat :: Linkler
Web Tasarım ARDEMSOFT  
konak, butik, butik otel, küçük, küçük otel, turkey hotel, turkey hotels, turkey's hotels, hotels in turkey, hotels of turkey, turkish hotels, gaziantep hotels, hotels, anatolia hotels,Traditional building, Anatolian Houses, türkiye otel, türkiye otelleri, türkiyenin otelleri,türkiye'de otel, türk otel, gaziantep otel, oteller, anadolu evleri, avlu, yöresel ev, konak, butik, butik otel, küçük, küçük otel